Publicaţie căsătorie nr.39752/29.10.2019

COMUNA MOGOŞOAIA
Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39752/29.10.2019

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 29.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIUFU MARIUS VALENTIN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia şi a d-nei BÎLTEANU OANA ADELINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Craiova judeţul Dolj.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
31 octombrie 2019

Sari la conținut