Publicaţie căsătorie nr.39732/23.10.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.3932/23.10.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 23.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOROLEANU ILARION IONUŢ, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia şi a d-nei SAIZU ALINA GABRIELA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Ciocăneşti judeţul Dâmboviţa.

 În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
24 octombrie 2019

Sari la conținut