Publicaţie căsătorie nr.39720/16.10.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39720/16.10.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 16.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALEXANDRU ROBERT MARIAN, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în Mun. Piteşti judeţul Arge şi a d-nei BAN IRINA, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă

Petruţa Spînu

Actualizat la:
17 octombrie 2019

Sari la conținut