Publicaţie căsătorie nr.39548/20.08.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39548/20.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 20.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TELEGARU DANIEL, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei VĂDUVA FLORINA MARINELA, în vârstă de 30 ani , cu domiciliul în Comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Spînu Petruţa

Actualizat la:
20 august 2019

Sari la conținut