Publicaţie căsătorie nr.39444/18.07.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
STARE CIVILĂ

Nr.39444/18.07.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 18.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MANEA MARCEL, în vârstă de 64 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POP RODICA, în vârstă de 53 ani , cu domiciliul în Orş. Chitila, judeţul Ilfov .

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
18 iulie 2019

Sari la conținut