Publicaţie căsătorie nr.39367/19.06.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39367/19.06.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 19.06.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  CATANA CLAUDIU DANIEL, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 6 şi a d-nei CUCU OANA ROXANA, în vârstă de 30 ani , cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 6.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Petruţa Spînu

Actualizat la:
19 iunie 2019

Sari la conținut