Publicaţie căsătorie nr.39322/27.05.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39322/27.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39322/27.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 27.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VLĂSCEANU TONI DANIEL, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ZAHARIA ANA ALINA, în vârstă de 44 ani , cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 2.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Ofiţer de stare civilă, Petruţa Spînu

Actualizat la:
27 mai 2019

Sari la conținut