Publicaţie căsătorie nr.39210/02.04.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39210/02.04.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 02.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DECU GEORGE, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3 şi a d-nei VASILE ELENA BIANCA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Petruţa Spînu

 

Actualizat la:
2 aprilie 2019

Sari la conținut