Publicaţie căsătorie nr.39119/25.02.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39119/25.2.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 25.02.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AVRAM CLAUDIU VALERIAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei AVRAM IOANA VALENTINA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
25 februarie 2019

Sari la conținut