Publicaţie căsătorie nr.37439/18.11.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

NR.37439 din 18.11.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 18.11.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COVACI FLORIN RĂDUCU, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în  comuna MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV şi a d-nei COVACI DAFINA ELENA, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 28.11.2020.

Ofiţer de stare civilă, 

Gheţea Gabriela

Actualizat la:
26 ianuarie 2021

Sari la conținut