Publicaţie căsătorie nr.37331/04.10.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 37 331 din 04.10.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 04.10.2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGOMIR FLOREA, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul Ilfov. şi a d-nei MATARCĂ CRISTINA, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul  ILFOV

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 14.10.2017 la ora 10,20, la  sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă,

Gheţea Gabriela

Actualizat la:
10 octombrie 2017

Sari la conținut