Publicație căsătorie nr.37287/13.09.2023

SPCLEP BUFTEA – STARE CIVILA –

Astăzi 13.09.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui BALEA COSTEL, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Orș. Buftea, județul Ilfov și a dnei RARU MONICA-GRAȚIELA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației. Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 23.09.2023, la sediul Primăriei Orașului Buftea.

Actualizat la:
15 septembrie 2023

Sari la conținut