Publicaţie căsătorie nr.36438 din 08.07.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 36 438 din 08.07.2019,

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 08.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JIANU GEORGE MARIAN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul ILFOV şi a d-nei FIRA ANDREEA MĂDĂLINA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 18.07.2019 la ora 12.20 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă, Gheţea Gabriela

Actualizat la:
8 iulie 2019

Sari la conținut