Publicaţie căsătorie nr.35900/06.10.2021

Astăzi 06.10.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARINESCU MARCEL ADRIAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei TĂNASE DANIELA ELENA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov . În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
8 octombrie 2021

Sari la conținut