Publicaţie căsătorie nr.35898/08.05.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 35898 din 08.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 08.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STAICU GABRIEL, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul ILFOV  şi a d-nei TUDOR ELISABETA LUMINITA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 18.05.2019 la ora 10.40 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă, Iancu Mariana

Actualizat la:
8 mai 2019

Sari la conținut