Publicaţie căsătorie nr.35790/14.09.2021

Astăzi 14.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARBU COSTIN GABRIEL, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 4 şi a d-nei ONUŢAN ANDA MIHAELA, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
14 septembrie 2021

Sari la conținut