Publicaţie căsătorie nr.35716/23.09.2020

Astăzi 23.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATARCĂ CONSTANTIN, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DUŢĂ NUŢA, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
23 septembrie 2020

Skip to content