Publicaţie căsătorie nr.35643/01.09.2020

Astăzi 01.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂDICU SORIN NICOLAE, în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Orş. Chitila, judeţul Ilfov şi a d-nei ISTRATE FLORINA SÎNZIANA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Buzău, judeţul Buzău.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
1 septembrie 2020

Sari la conținut