Publicaţie căsătorie nr.35626/26.08.2020

Astăzi 26.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENU PETRE CRISTIAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3 şi a d-nei FLOREA DANIELA ELENA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Ulmi, judeţul Giurgiu.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
26 august 2020

Sari la conținut