Publicaţie căsătorie nr.35571/11.08.2020

Astăzi 11.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGOMIR MIHAIL, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Cireşu, judeţul Brăila şi a d-nei DINU MONICA VIORICA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 august 2020

Sari la conținut