Publicaţie căsătorie nr.35558/07.08.2020

Astăzi 07.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŞERBAN VALENTIN, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Buzău, judeţul Buzău şi a d-nei DIMA SPERANŢA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Brăila, judeţul Brăila.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
7 august 2020

Sari la conținut