Publicaţie căsătorie nr.35494/21.07.2020

Astăzi 21.07.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANTON EMIL CRISTIAN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Ploieşti jud. Prahova şi a d-nei DUMITRU RALUCA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Ploieşti jud. Prahova.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
21 iulie 2020

Sari la conținut