Publicaţie căsătorie nr.35376/10.06.2020

Astăzi 10.06.2020, aa fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMION CĂTĂLIN IONEL, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei PRISECARU LARISA GEORGIANA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existent unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă, Spînu Petruţa

Actualizat la:
17 iunie 2020

Sari la conținut