Publicaţie căsătorie nr.35345/02.06.2020

Astăzi 02.06.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIN FLORIN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în  Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MITRACHE MARIA LĂCRĂMIOARA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
2 iunie 2020

Sari la conținut