Publicaţie căsătorie nr.35244 din 08.02.2017

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   I L F O V

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P. BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 35 244 din 08 02 2017

 

P U B L I C A Ţ I E

             Astăzi 08.02.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHINEA MIHAI-ADRIAN în vârstă de 28 ani, domiciliat în MOGOŞOAIA, judeţul Ilfov şi a d-nei/d-rei PETRE ALEXANDRA în vârstă de 26 ani, domiciliată în Buftea, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în  scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de al data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 17.02.2017 la ora 11.00, la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Gheţea Gabriela

Actualizat la:
14 februarie 2017

Sari la conținut