Publicaţie căsătorie nr.35169/11.03.2020

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.35144/11.03.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 02.03.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PINTILIESCU PAUL, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia şi a d-nei ALUPEI ALEXANDRA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei. OFIŢER DE STARE CIVILĂ Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 martie 2020

Sari la conținut