Publicaţie căsătorie nr. 35156/20.01.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL BUFTEA
S.P.C.L.E.P BUFTEA
COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 35 156 din 20.01.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 20.01.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  TOCĂNEL IULIAN ADRIAN, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în  comuna MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV şi a d-nei IABANGIU FLORENTINA GEORGIANA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 30.01.2020 la ora 14.00 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă, 

Actualizat la:
21 ianuarie 2020

Sari la conținut