Publicaţie căsătorie nr.35065/04.02.2020

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39847/04.12.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 04.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  TĂNASE GEORGE EMIL, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei IONIŢĂ LENUŢA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existent unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Actualizat la:
4 februarie 2020

Sari la conținut