Publicaţie căsătorie nr.31693/22.09.2016

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.31693/22.09.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi 22 septembrie 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  PAVEL STELIAN, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.şi a d-nei RIZEA VIORICA GABRIELA în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
22 septembrie 2016

Sari la conținut