Publicaţie căsătorie nr.31669/14.09.2016

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.31669/14.09.2016

                                                                             PUBLICAŢIE

Astăzi 14 septembrie 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  NEACŞU MARIAN, în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei APOSTOLACHE LORENA-CRISTINA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
14 septembrie 2016

Sari la conținut