Publicatie Casatorie nr. 31613 din 24.08.2016

Astazi 24 August 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ILINCA LUCIAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia judetul Ilfov şi a d-nei GEANTĂ MONALISA GEORGIANA în vîrstă de 24 ani cu domiciliul în comuna Bărbuleţu, judetul Dîmboviţa.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
1 septembrie 2016

Sari la conținut