Publicaţie căsătorie nr.3136/30.04.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEŞTI

Serv.Ev.Pers.Piteşti, Calea Craiovei,nr.19bloc E3c, parter Tel-fax 0348/430468

Serv.St.Civ.Pite;ti, I.C. Brătianu, nr.39 tel. 0348/430804, fax 0348/430805

Operator de date cu caracter personal nr.2513

Nr.3136 din 30.04.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 30.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ENESCU ADRIAN MIHAI,  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ENACHE PATRICIA COSMINA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Piteşti, judeţul Argeş.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
6 mai 2019

Sari la conținut