Publicaţie căsătorie nr.217673/14.12.2016

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
SECTORUL 1
DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ
Nr.înreg.217673 din 14.12.2016

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 14 decembrie 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  DIACONU VALENTIN, în vârstă de 31ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.şi a d-nei DUCA GEORGIANA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţie

 

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
19 decembrie 2016

Sari la conținut