Publicaţie căsătorie nr.217633/03.08.2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

STR. A.I. CUZA NR.7 CRAIOVA, 200585

TEL. 40251/416235

FAX. 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI CRAIOVA

SERVICIUL STARE CIVILĂ

BIROUL DEPUNERE ACTE STARE CIVILĂ

NR.217633/3.08.2020

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CĂLDĂRARIU LIVIU, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în CRAIOVA, judeţul DOLJ şi a d-rei FRANTZ LENUŢA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

CONFIDENŢIAL. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Datele vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.

Actualizat la:
10 august 2020

Sari la conținut