Publicaţie căsătorie nr.187416/24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ Nr.187416/24.09.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 24.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHALACHE PAUL SORIN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei CHIRCIU FLORENTINA GIANINA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
1 octombrie 2019

Sari la conținut