Publicaţie căsătorie nr.187298/09.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr.187298/9.09.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 09.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMA GABRIEL, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ZAMFIR CRISTINA GABRIELA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, 

Actualizat la:
16 septembrie 2019

Sari la conținut