Publicaţie căsătorie nr.186/21.08.2019

R O M Â N I A

JUDEŢUL GIURGIU

PRIMĂRIA COMUNEI COSOBA

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

tel.0246.253.739 fax 0246.253.887, email primariacosoba@yahoo.com

 P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 21.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SPÎNU FLORIN CRISTIAN  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Cornetu, Şos. Alexandriei nr.130 bl.D1 sc.3, et.1 ap.28, judeţul Ilfov şi a d-rei CONSTANTIN DIANA, în vârstă de 27 ani , cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, Şos. Bucureşti Târgovişte nr.63.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, 

Gheorghe Florica

Actualizat la:
21 august 2019

Sari la conținut