Publicaţie căsătorie nr.17162/19.09.2019

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI CHIAJNA

JUDEŢUL ILFOV

S.P.C.L.E.P. CHIAJNA – STARE CIVILĂ

Str. Speranţei nr.1 bis, comuna Chiajna, judeţul Ilfov 

NR.17162/19.09.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 19.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MEHEDINŢ RĂZVAN, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov,  şi a doamnei TIU ALINA MIRELA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sector 6.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, 

Actualizat la:
19 septembrie 2019

Sari la conținut