publicatie casatorie nr.110363/20.09.2022

Astăzi 20.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DURANCEA EMANUEL, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în București, sectorul 1 şi a d-nei GÂBU DENISA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
28 septembrie 2022

Sari la conținut