Publicație căsătorie nr.1/9096/30.08.2023

Astăzi 30.08.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui UNGUREANU CĂTĂLIN-MIHAI, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, Șos. București Târgoviște, nr.44B, sc.3, ap.332, județul Ilfov și a dnei OLTEANU ELENA-LUMINIȚA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Brezoaele, str. Firicești nr.402, județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
30 august 2023

Sari la conținut