Publicație căsătorie 45740/07.09.2023

Astăzi 04.09.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui PRUȚEANU MATEI în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 2, și a dnei MUȘAT MARIANA LILIANA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
7 septembrie 2023

Sari la conținut