Publicație căsătorie 45105/07.02.2023

Astăzi 07.02.2023, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui ANGHEL MIHAI, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei VLAD IONELA, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Orș. Buftea, județul Ilfov.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
7 februarie 2023

Sari la conținut