Publicaţie căsătorie 37159/14.10.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

NR.37159 din 14.10.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 14.10.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GRIGORE IULIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în  comuna MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV şi a d-nei MARIN RAMONA FLORINA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 24.10.2020 la ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă, 

Iancu Mariana

Actualizat la:
26 ianuarie 2021

Sari la conținut