Publicaţie căsătorie 35478/15.07.2020

Astăzi 15.07.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TĂNASE CRISTIAN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DUMITRU ANAMARIA NARCISA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
21 iulie 2020

Sari la conținut