Publicatie casatorie 31745 din 19-10-2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

PRIMĂRIA COMUNEI

DOBROEŞTI

STAREA CIVILĂ

  1. 433/19.05.2016

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

Astăzi 19 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PAVEL DUMITRU ALEXANDRU, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mogoşoaia, jud.Ilfov şi a d-nei FLOREA ELENA DIANA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Valea Călugărească, jud.Prahova.

În baza Codului Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

 

stare-civila-19-10-2016

Actualizat la:
20 octombrie 2016

Sari la conținut