publicaţie căsătorie 13416/29.07.2022

Astăzi 29.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LIXANDRU GEORGE LAURENŢIU, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei HANGANU GIORGIANA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Buftea, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
2 august 2022

Sari la conținut