publicaţie căsătorie 109695/30.05.2022

Astăzi 30.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NAROSI IOAN LEON, în vârstă de 61 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei BAR MARIA FELICIA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Bucuresti, sectorul 1. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
9 iunie 2022

Sari la conținut