Publicaţie căăsătorie nr.39419/10.07.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39419/10.07.2019

P U B L I C A Ţ I E

COMUNA MOGOŞOAIA

Astăzi 10.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEACŞU FLORIN DUMITRU, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ALBU ANA MARIA, în vârstă de 19 ani , cu domiciliul în Comuna Troianul, judeţul Teleorman.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 iulie 2019

Sari la conținut