Promovare în clasa I – funcționari publici

ANUNȚ

 

Instituția publică Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 23.08.2018.

 

Funcția publică pentru care se organizează examenul de promovare:

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasă I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoșoaia;

Locația desfășurării examenului de promovare în clasă:

– la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov, în data de 23.08.2018, ora 10:00;

Condiții de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.145 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Perioada de depunere a dosarelor:

în termen de 5 zile de la data afișării – , acestea vor conține documentele menționate în art.145 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Coordonate de contact pentru primire dosare:

– dosarele se primesc de către doamna Zahariuc Andreea – secretarul comisiei.

Probele stabilite pentru examen sunt:

Selecţia dosarelor

Proba scrisă

Interviu

Bibliografie:

Pentru examenul de promovare în clasă –  funcţionari publici din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoşoaia,

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003;

Legea nr.544/2001 privid liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată.

 

 

 

Publicat, astăzi 07.08.2018

 

ANUNȚ

 

 

privind cererile de înscriere depuse pentru susținerea examenului de promovare în clasă organizat în data de 23.08.2018

 

Nr.crt. Nume prenume funcționar public Numărul cererii și data Aprobată conform art.1 alin.(3) din Ordinul ANFP nr.1932/2009
1 Fieraru Ștefan Valentin 14195/25.07.2018 da

 

 

Secretar: Andreea Iuliana Zahariuc

Publicat astăzi 14.08.2018

 

 

 

 

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATE FINALE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASA I (FUNCȚIONARI PUBLICI), ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.08.2018

 

 

Nr.crt Nume prenume funcționar public Serviciul/

Compartimentul

Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Fieraru Ștefan Valentin Compartiment Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice consilier clasă I grad profesional superior 95,00 88,66 183,66 Admis

 

Secretar: Andreea Iuliana Zahariuc

Afișat astăzi 24.08.2018

 

Actualizat la:
31 august 2018

Sari la conținut