Proiect nr. 4

Comuna Mogoșoaia supune consultarii publice Proiectul de hotarare pentru revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Consilier local Roxana Cristina Chihai

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente sunt afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  Sos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de hotarare pentru revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro  până la  data de 16.01.2024.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Actualizat la:
5 ianuarie 2024

Sari la conținut